Published since 1989

ISSN 1606–1330 (printed version) ISSN 1605-9921 (electronic version)

 

Authors

Abdul Rahim R. 2005 - ¹ 3
Abilov A.V. 2011 - ¹ 3
Abraham E. 2001 - ¹ 5
Achkasova V.A. 2001 - ¹ 1
Adikhanov S. 2006 ¹ 5/6
Agamirzyan I.R. 2002 - ¹ 1, 2005 - ¹ 2
Akayev A. 2003 ¹ 6
Akayev A. 2003 - ¹ 6
Akimov S.I. 2000 ¹ 2 , 2003 - ¹ 1
Alaberdeeva G. 2011 - ¹ 5
Alexandrov V.M. 2003 - ¹ 6
Alekperov I. 2012 - ¹ 3
Alekperov R. 2011 - ¹ 3
Alekseev I.V. 2000 ¹ 2, 2001 - ¹ 5
Alekseeva I.Y. 1999 ¹ 1, 2001 - ¹ 2,5; 2002 - ¹ 2, 2009 - ¹ 1
Aleshin B.S. 2003 ¹ 6
Alferov Z.I. 2001 - ¹ 2
Alguliev R. 2013 - ¹ 3
Akatkin Yu.M. 2013 - ¹ 4
Ananenkov A.G. 2003 - ¹ 6
Ananyan G.G. 2003 - ¹ 3
Andreev A.A. 2009 - ¹ 4/5
Andreeva I.A. 2004 - ¹ 1
Antopol'skiy A.B. 1999 - ¹ 5 , 2000 - ¹ 5
Armand N.A. 2000 - ¹ 2
Arnautov S.A. 2001 - ¹ 4
Artamonov G.T. 1999 - ¹ 2,3; 2000 - ¹ 4
Aslitdinova A. 2006 - ¹ 5/6
Avdeev S.M. 2005 - ¹ 4
Avdeeva S.M. 2005 - ¹ 4
Avraamova E.A. 2001 - ¹ 5
Aydraliev A. 2006 - ¹ 5/6
Babahanov Y. 2006 - ¹ 5/6
Babeshko V.A. 1999 - ¹ 2
Babich I.N. 2008 - ¹ 5/6
Babkin A.I. 2004 - ¹ 1
Bachilo I.L. 1999 - ¹ 2, 3, 6 , 2001 - ¹ 4, 2000 - ¹ 1,4
Bachurina S.S. 2001 - ¹ 6 , 2003 - ¹ 1
Baido S.V. 1999 - ¹ 2
Baykov A.I. 2000 - ¹ 5
Bakiev K. 2006 - ¹ 5/6
Bakov H.I. 2003 - ¹ 3
Balatsky E.V. 2006 - ¹ 5/6, 2007 - ¹ 1
Balashov A.D. 2002 - ¹ 1
Baluev D.G. 2014- ¹ 1
Bang J. 2005 - ¹ 4
Barakhnin Y.V. 2001 - ¹ 5
Barbashin E.A. 2008 - ¹ 5/6
Baron N. 2010 - ¹ 5
Baryshnikov A.O. 2002 - ¹ 2 , 2003 - ¹ 1, 2004 - ¹ 1
Batalin Y.P. 2003 - ¹ 6
Batov G.Kh. 2013 - ¹ 5
Bausin D.N. 2006 - ¹ 4
Beishenov J. 2006 - ¹ 5/6
Beketov N.V. 2003 - ¹ 2, 2006 - ¹ 5/6
Belova E.G. 2002 - ¹ 5/6
Belozerova E.A. 2007 - ¹ 1
Belokurova N.N. 2001 - ¹ 5
Belotelov N.V. 2001 - ¹ 6
Belyaev V.A. 1999 - ¹ 4, 2002 - ¹ 2
Belyukin A.M. 2002 - ¹ 2
Belyukin V.A. 2003 - ¹ 4
Bereza T.A. 2004 - ¹ 2
Berezin B.I. 2005 - ¹ 1
Berezovets L.V. 2004 - ¹ 2
Bestuzheva O.Y. 2009 - ¹ 3
Biktimirov M.R.  2013 - ¹ 1/2
Bildt K. 2005 - ¹ 5
Bloschinsky Y.M. 1999 - ¹ 4
Boboev H. 2006 - ¹ 5/6
Bobrovnikov B.L. 1999 - ¹ 4
Bogdanov A.V. 1999 - ¹ 4
Boitchenko A.V. 2000 - ¹ 6
Bondarenko V.M. 2001 - ¹ 1; 2005 - ¹ 3; 2008 - ¹ 5/6 ; 2009 - ¹ 1
Bondarenko S.V. 2000 - ¹ 6, 2002 - ¹ 1,4
Borisov V.V. 2009 - ¹ 4/5; 2011 - ¹ 1
Borisov N.V. 2000 - ¹ 1, 2001 - ¹ 1, 2002 - ¹ 1
Borodin À.À. 2012 - ¹ 5
Borodin Yu.A. 1999 - ¹ 4
Boukreev I.N. 1999 - ¹ 2, 2000 - ¹ 1 , 2003 - ¹ 6, 2009 - ¹ 3 , 6
Brakker N.V. 2001 - ¹ 2, 2004 - ¹ 3/4
Braliyeva N.B. 2001 - ¹ 5
Bratukhin P.I. 2005 - ¹ 2
Bregeda I.D. 2001 ¹ 1
Brodskiy Y.I. 2001 - ¹ 6
Brusentsov N.P. 2005 - ¹ 1
Budnik R.A. 2011 - ¹ 5
Buldakova TI 2011 - ¹ 4
Bulgak V.B. 1999 - ¹ 1
Bulin-Sokolova E.I. 2004 - ¹ 3/4 , 2010 - ¹ 1
Bunchuk M.A. 2002 - ¹ 1 , 5/6 , 2007 - ¹ 1; 2011 - ¹ 4
Burdin O.A. 2002 - ¹ 4
Burov S.A. 2003 - ¹ 2
Bushuev A.V. 2012 - ¹ 1
Butsyk S.V.  2010 - ¹ 6
Capurro R. 2010 - ¹ 5
Cherkasov V.  2013 - ¹ 3
Chernysh Yu.Yu.  2013 - ¹ 5
Cretu V. 2005 - ¹ 3
Cuandi S. 2003 - ¹ 6
Dagaev A.A. 2008 - ¹ 5/6
Dahlman C. 2002 - ¹ 5/6
Danilin A.V. 2002 - ¹ 5/6 , 2003 - ¹ 1
Danilov S.V. 2005 - ¹ 2
Degtar’ S.A. 2007 - ¹ 1
Delitsyn L.L. 2003 - ¹ 3
Demkova M.S. 2004 - ¹ 2
Dergunova O.K. 2002 - ¹ 1,3; 2003 - ¹ 4,5; 2005 - ¹ 2
Dezhina I.G. 2006 - ¹ 1
Dmitriev I.V. 2005 - ¹ 4
Dmitriev I.L. 2003 - ¹ 4
Dobren’kov V.I. 2005 - ¹ 1
Dondukov A.N. 2000 - ¹ 6
Dondurey D.B. 2010 - ¹ 2
Dremaylov A.V. 2000 - ¹ 1
Drozhzhinov V.I. 2002 - ¹ 5/6 , 2009 - ¹ 6
Dryganov V.N. 2002 - ¹ 5/6
Drew Watt J. 2002 - ¹ 5/6
Dubeykovskaya L.N.  2011 - ¹ 3
Dubinina M.G. 2006 - ¹ 2/3
Dudarev V.A. 2001 - ¹ 5
Dzharkeev R. 2006 - ¹ 5/6
Dzhusupova Z. 2006 - ¹ 5/6
Dyatlov S.A. 2000 - ¹ 2, 5; 2013 - ¹ 4
Efimova L.L. 2000 - ¹ 3, 6
Egorov E.V. 1999 - ¹ 4
Eletskiy B.D. 2002 - ¹ 1
Elizarov A.M . 2005 - ¹ 4; 2013 - ¹ 1/2
Emelin I.V. 2006 - ¹ 1
Emelyanov G.V. 1999 - ¹ 2,3; 2000 - ¹ 3,6; 2003 - ¹ 2,4; 2005 - ¹ 2
Eremenko G.A. 2005 - ¹ 5
Ermakov V. 2006 - ¹ 5/6
Erofeev S.V. 1999 - ¹ 2
Ershova L.V. 2000 - ¹ 1
Ershov P.S. 2006 - ¹ 2/3
Ershova T.V. 1999 - ¹ 1,3,4; 2001 - ¹ 1,2,5; 2002 - ¹ 1 , 2, 4 , 5/6 , 2003 - ¹ 2, 2004 - ¹ 3/4 , 2006 - ¹ 5/6,, 2008 - ¹ 1/2 , 3/4 , 5/6, 2009 - ¹1-6, 2010 - ¹ 1-6, 2011 - ¹1-6, 2012 - ¹ 1-6, 2013 - ¹ 1-6, 2014 - ¹ 1
Evdokimov S.M. 1999 - ¹ 2
Evseev M.A. 2003 - ¹ 1
Evtyushkin A.V. 2002 - ¹ 5/6 , 2003 - ¹ 1, 2004 - ¹ 3/4, 2006 - ¹ 2/3; 2010 - ¹ 3; 2011 - ¹ 6; 2013 - ¹ 5
Fakerov H. 2006 - ¹ 5/6
Farber D. 2011 - ¹ 4
Faskhieva D.S. 2001 - ¹ 5
Fatyanov A.A. 2004 - ¹ 6
Fedonyuk S.V. 2009 - ¹ 3
Fedorov I.B. 2003 - ¹ 6
Fedoseeva S.V. 2014- ¹ 1
Fedotov A.M. 2000 - ¹ 2
Fedotov M.A. 2002 - ¹ 2
Feofanova E.O. 2001 - ¹ 1
Figueres-Olsen J.M. 2002 - ¹ 5/6
Filinov E.N. 2000 - ¹ 6
Filippova T.V. 2000 - ¹ 2
Fin’ko O.A. 1999 - ¹ 1
Fortunati L. 2009 - ¹ 6; 2010 - ¹ 2
Frank T. 2010 - ¹ 4
Frolov K.V. 2003 - ¹ 6
Frolov S.V. 1999 - ¹ 2
Frumin I.D. 2005 - ¹ 4
Furmanova E.N. 2003 - ¹ 1
Fust W. 2002 - ¹ 5/6 , 2005 - ¹ 3
Gavrikov A.L. 1999 - ¹ 4
Gaev D.V. 2003 - ¹ 1
Gaydarzhi S.I. 2004 - ¹ 1
Galitskiy A.P. 2000 - ¹ 4
Galitskiy E.B. 2008 - ¹ 2/3
Gaponenko N.V. 2006 - ¹ 2,3, 5/6
Gasanov S.G. 2004 - ¹ 1
Gates B. 2002 - ¹ 3, 2005 - ¹ 5
Gel’chinskiy B.R. 2000 - ¹ 2
Gendina N.I. 2008 - ¹ 5/6 , 2009 - ¹ 1
Glagolev V.V. 2001 - ¹ 1
Gladskoy I.B. 1999 - ¹ 2
Glushanovskiy A.V. 2000 - ¹ 2
Glushan D.P. 2003 - ¹ 1
Gnit’ko A. 2006 - ¹ 5/6
Golichenko O.G. 2005 - ¹ 5
Golobutskiy A.P. 2003 - ¹ 2
Golyshko A.V. 2000 - ¹ 1
Goncharov G.A. 2001 - ¹ 1
Govorunova A.I. 2001 - ¹ 1
Gorbachev Y.E. 1999 - ¹ 4
Gordeev Y.A. 2002 - ¹ 3
Gorelik A.S. 2010 - ¹ 1
Gorelov I.A. 2014- ¹ 1
Gorodnichiy I.V. 2003 - ¹ 1
Gorsky M.A. 2002 - ¹ 1
Gorsky Yu .I. 2001 - ¹ 1
Grigorieva Yu. 2005 - ¹ 1
Grishchenko K. 2004 - ¹ 2
Grum-Grzhimaylo Y.V. 2000 - ¹ 2
Grushevskiy S.P. 2001 - ¹ 1
Gulyaev Yu.V. 2003 - ¹ 6
Gupalov V.K. 2003 - ¹ 6
Guriyev M.A. 2008 - ¹ 5/6
Gusev B.V. 1999 - ¹ 6 , 2003 - ¹ 6, 2005 - ¹ 5
Guzhelya D.Y. 2005 - ¹ 4
Haddon L. 2009 - ¹ 6; 2010 - ¹ 2, 3
Halimov R. 2006 - ¹ 5/6
Hasyanov M.K. 1999 - ¹ 2
Hatton W. 2005 - ¹ 3
Herzelman M. 2012 - ¹ 6
Hizha G.S. 2001 - ¹ 2
Hohlov Y.E. 1999 - ¹ 1,3,4; 2000 - ¹ 1,2,4; 2001 - ¹ 1-6; 2002 - ¹ 1-6; 2003 - ¹ 1-5; 2004 - ¹ 1-6 , 2005 - ¹ 1-6; 2006 - ¹ 1, 2/3, 4, 5/ 6, 2007 - ¹ 1/2 2008 - ¹ 1/2 , 3/4 , 5/6 , 2009 - ¹ 2 , 2013 - ¹ 1/2
Holm G. 2012 - ¹ 6
Horbenko V.V. 2001 - ¹ 5
Hristophorov Y.I. 2001 - ¹ 5
Hromushin E.A. 2003 - ¹ 1
Hurgin V.M. 1999 - ¹ 6, 2000 - ¹ 5 , 2001 - ¹ 4, 2002 - ¹ 2 , 2003 - ¹ 4, 2004 - ¹ 5
Ignatyev M.B. 2001 - ¹ 1
Ilyin A.N. 2013 - ¹ 6
Ilyukhin I.A. 2005 - ¹ 2
Ilyushin G.A. 2004 - ¹ 3/4 , 2006 - ¹ 1, 2/3
Ismagilov Yu.R. 2011 - ¹ 5
Israilov V. 2006 - ¹ 5/6
Ivakhnenko E.N. 2009 - ¹ 1
Ivanitskiy V.L. 2003 - ¹ 3
Ivanov T.H. 2013 - ¹ 5
Ivanov V.E. 2000 - ¹ 6
Ivliev G.P. 2004 - ¹ 1
Jincharadze A.K. 2000 - ¹ 3
John K. J. 2002 - ¹ 5/6
Kachaev S.V. 1999 - ¹ 2
Kadannikov V.V. 2005 - ¹ 5
Kadlip V. 2000 - ¹ 2
Kalenov N.V. 2000 - ¹ 2
Kalyushko I.B. 2000 - ¹ 2
Kaminchenko D.G. 2014- ¹ 1
Kamynin A.N. 2010 - ¹ 1
Kananyan A.R. 2004 - ¹ 1
Kanevskiy M.A. 2010 - ¹ 1, 2011 - ¹ 6
Kapinos V.G. 2005 - ¹ 4
Karatanov V.V. 1999 - ¹ 3, 2001 - ¹ 4
Karklinsh Yanis 2011 - ¹ 1
Karypbekov I. 2006 - ¹ 5/6
Kasyanov M.M. 2003 - ¹ 2
Kasinov V.A. 2001 - ¹ 2
Kazatchkov M.P. 1999 - ¹ 4 
Kezina L.P. 2003 - ¹ 1
Khabarov V.S. 1999 - ¹ 5
Khoroshilov A.A.  2012 - ¹ 1
Kinelev V.G. 2010 - ¹ 6
Kiriya I.V. 2003 - ¹ 5
Kiselev A.V. 2006 - ¹ 4
Kiselev N.N. 2001 - ¹ 5
Kitova G.A. 2005 - ¹ 5
Klimova A.A.  2013 - ¹ 6
Kline B.I. 2000 - ¹ 2
Klebanov I.I. 2003 - ¹ 6
Klimova N.A. 2005 - ¹ 3
Klochkova E.N. 2013 - ¹ 4
Klyuchko N.V. 2002 - ¹ 3
Klyuev V.V. 2000 - ¹ 1
Knight P.T. 2008 - ¹ 5/6
Koblova Yu.A. 2014- ¹ 1
Kobryansky V.M. 2001 - ¹ 4
Kobzev A.V. 2005 - ¹ 4
Kocherga S.A. 2012 - ¹ 2
Kochetov A.N. 1999 - ¹ 5
Kogalovskiy M.R. 2009 - ¹ 2
Kokoshin A.A. 2004 - ¹ 1
Kolatski A. 2004 - ¹ 1
Kolesnikov V.I. 2005 - ¹ 1
Kolin K.K. 2008 - ¹ 5/6 , 2009 - ¹ 4/5
Kolodyuk A.V. 2002 - ¹ 5/6 , 2004 - ¹ 2
Kolyadenko V.A. 2004 - ¹ 2
Kondratov B.F. 2009 - ¹ 1
Kon’kov E.V. 2011 - ¹ 3
Kononov A.A. 2002 - ¹ 3 , 2003 - ¹ 1, 2005 - ¹ 2
Konoplev  V.V.  2013 - ¹ 1-2
Konyavskiy V.A. 2005 - ¹ 2
Kopylov V.A. 1999 - ¹ 6
Kopylov I.A. 1999 - ¹ 4
Kornev N.V. 2006 - ¹ 5/6
Kornilov A.G. 2003 - ¹ 1
Kornilyev K.G. 2005 - ¹ 1
Kornoushenko E.K. 1999 - ¹ 2
Korolev P.E. 2002 - ¹ 1
Korotkov A.V. 2002 - ¹ 1,5 / 6 , 2003 - ¹ 1-3, 5 , 2008 - ¹ 5-6
Korsak A.B. 2003 - ¹ 4, 2005 - ¹ 2
Korsunov A.V. 1999 - ¹ 4
Koshkin A.N. 2002 - ¹ 5/6
Kostomarova L.G. 2006 - ¹ 1
Kostygova Yu.V. 2001 - ¹ 1
Kovalev P.A. 2014- ¹ 1
Kovalevsky S.S. 2004 - ¹ 6
Kozlov D.Yu. 2001 - ¹ 4
Kozitsyn A.S.  2013 - ¹ 1-2
Kravchenko I.I. 2004 - ¹ 3/4
Kravchenko O.N.  2010 - ¹ 5
Krashakov S.A. 2001 - ¹ 5
Kravtsov Y.A. 2000 - ¹ 2
Kreynes M.G. 2000 - ¹ 2
Kristalny B.V. 1999 - ¹ 3,4; 2000 - ¹ 1,2,3,4; 2007 - ¹ 1, 2009 - ¹ 1, 2012 - ¹ 6
Krivoshchekov VA 2000 - ¹ 2, 2001 - ¹ 1,2; 2002 - ¹ 1
Kroupnov A.E. 1999 - ¹ 1
Kruchinin V.V. 2005 - ¹ 4
Kryuchkov E.N. 2003 - ¹ 1
Krutov A.N. 1999 - ¹ 4
Krymov V.B. 2003 - ¹ 2
Krymskaya E.B. 2001 - ¹ 1
Kudashev E.B. 2000 - ¹ 2, 2001 - ¹ 5 , 2002 - ¹ 1
Kudrina E.L. 2008 - ¹ 5/6
Kukharev A.D. 2009 - ¹ 3
Kulagin M.V. 2000 - ¹ 2
Kuntseva-Gabashvili N. - 2002 - ¹ 5/6
Kunyavskiy M.V. 2009 - ¹ 4/5, 2011 - ¹ 1
Kupriyanov A.B. 2001 - ¹ 6
Kurachenko A.V.  2013 - ¹ 1-2
Kurinnoy I.G. 2003 - ¹ 3
Kurnosov I.N. 1999 - ¹ 3, 2000 - ¹ 1,3,6; 2001 - ¹ 4 , 2003 - ¹ 5 , 2004 - ¹ 1,6; 2005 - ¹ 3
Kurnosov S.V. 2006 - ¹ 1
Kuryavskiy A.Yu.  2013 - ¹ 3
Kuteliya B.N. 2001 - ¹ 1
Kuybyshev L.A. 2001 - ¹ 2, 2004 - ¹ 3/4
Kuznetsova T.E. 2005 - ¹ 5 , 2006 - ¹ 4
Lagutin A.B. 2000 - ¹ 2
Lankov A.N. 2001 - ¹ 2
Lantsberg A.V. 2011 - ¹ 4
Lanvin B. 2010 - ¹ 6
Lavrikova A.I. 2000 - ¹ 3
Larionov R.V. 2010 - ¹ 1
Latukhin D.V. 2001 - ¹ 1
Lazareva L.I.  2012 - ¹ 1
Lebedev A.V. 1999 - ¹ 1 , ¹ 4
Lebedintseva L.A.  2011 - ¹ 2; 2012 - ¹ 1
Lebid’ko L.M. 2006 - ¹ 1
Leblois Axel 2010 - ¹ 1
Legchakov K.E.  2013 - ¹ 4
Lektorova Yu.Yu. 2011 - ¹ 2
Lenchuk E.B. 2005 - ¹ 5 , 2006 - ¹ 1, 4
Lepsky V.E. 1999 - ¹ 3, 2001 - ¹ 6, 2002 - ¹ 4
Lessig L. 2011 - ¹ 6
Levin A.I. 2000 - ¹ 1
Levin B.A. 2003 - ¹ 6
Levin V.K. 2001 - ¹ 4
Levitsky B. E. 1999 - ¹ 2
Levova L.V.  2013 - ¹ 6
Linden S. 2011 - ¹ 5
Lipachev E.K. 2013 - ¹ 1/2
Lisov V.I. 2005 - ¹ 4
Loginov E.L.  2011 - ¹ 6
Loginov V.G. 2009 - ¹ 4/5
Lokotkov A.Y. 2000 - ¹ 1
Lopatenko A.S. 2000 - ¹ 2
Lotoreev A.N. 2004 - ¹ 1
Luchin A.A. 2003 - ¹ 1
Luchinkin M. Y. 2008 - ¹ 1/2
Lukinova O.V.  2013 - ¹ 5
Lupanov V.N. 2001 - ¹ 1
Luzhkov Yu.M. 1999 - ¹ 4 , 2003 - ¹ 1,2,4,6
Lysenko A.E. 2010 - ¹ 1
Lysenko A.G. 1999 - ¹ 4
Lysenko E.A. 2014- ¹ 1
Maeots V.K. 2010 - ¹ 1
Makarov V.P. 2005 - ¹ 2
Makarova O.Y. 1999 - ¹ 1
Makhmudov R. 2010 - ¹ 6; 2013 - ¹ 3
Makhrova O.N. 2009 - ¹ 1
Maksimov V.I. 1999 - ¹ 2, 2001 - ¹ 6, 2000 - ¹ 3
Maksimov N.V. 2009 - ¹ 6
Malyshev N.A.  2013 - ¹ 5
Mamchenko A.A. 2005 - ¹ 4
Mamysheva E.G. 2001 - ¹ 6
Manaenkov A.M.  2013 - ¹ 3
Manankova S.E. 2000 - ¹ 1
Manzhula O.V. 2014- ¹ 1
Marchenko A.P. 2003 - ¹ 1, 2005 - ¹ 2
Mareev V.V.  2012 - ¹ 2
Markov B.V. 2000 - ¹ 6
Maslova N.R. 2000 - ¹ 3, 2001 - ¹ 6, 2005 - ¹ 4, 2013 - ¹ 4
Matyukhin V.G. 2004 - ¹ 6, 2006 - ¹ 4
Matyushok V.M. 1999 - ¹ 6, 2000 - ¹ 5
Mazov N.A. 2000 - ¹ 2
Medvedev B.G. 2004 - ¹ 1, 2006 - ¹ 5/6 , 2007 - ¹ 1, 2008 - ¹ 2/3
Medvedev G.B. 2007 - ¹ 1, 2008 - ¹ 2/3
Medvedeva T.Y. 2006 - ¹ 5/6
Mel’nichenko S.P. 2003 - ¹ 1
Melyukhin I.S. 1999 - ¹ 3 ; 2011 - ¹ 1
Mendkovich A.S. 2000 - ¹ 1,4; 2001 - ¹ 5 , 2004 - ¹ 3/4 , 2005 - ¹ 5
Mendkovich N.A. 2006 - ¹ 5/6 , 2009 - ¹ 6
Menshutin A.Yu.  2011 - ¹ 6
Mertsalov A.N. 2001 - ¹ 1
Mezentsev D.F. 2002 - ¹ 5/6Milehin A.V. 2003 - ¹ 1
Mikhailov A.N. 2003 - ¹ 1
Mikhal’chenkov A.I. 2003 - ¹ 1
Mikheev A.N. 2005 - ¹ 3
Miklushevskiy V.V.  2010 - ¹ 4
Mikov D.A.  2013 - ¹ 4
Milovantsev D.A. 2005 - ¹ 2, 2006 - ¹ 2/3, 4, 2007 - ¹ 1
Minkin V.M. 2014- ¹ 1
Mironov V.V. 2005 - ¹ 1
Mironov S.M. 2003 - ¹ 6, 2005 ¹ 5
Mirskaya E.Z. 2005 - ¹ 5
Misnikov Y. 2002 - ¹ 5/6
Mohebali  A.H. 2012 - ¹ 4
Moiseev E.I. 2005 - ¹ 1
Moiseev S.L. 1999 - ¹ 4
Moiseeva M.V. 2001 - ¹ 2, 4
Molodtsov I.A. 2001 - ¹ 6
Molotkov  M.B.  2013 - ¹ 6
Monastyrskaya N.T. 2005 - ¹ 2
Moraru V.S. 2003 - ¹ 3
Moroz M.A. 2004 - ¹ 1
Morozov V.V.2013 - ¹ 3
Mostryukov A.O. 2000 - ¹ 2
Moyseyenko A.O. 2004 - ¹ 2
Muguet F. 2008 - ¹ 2/3
Mukhin N.A. 2006 - ¹ 2/3
Muminov B. 2006 - ¹ 5/6
Muzykantskiy A.I. 2002 - ¹ 5/6 , 2003 - ¹ 1
Myasnikov V.P. 2000 - ¹ 2, 2001 - ¹ 5
Nabiyev S. 2006 - ¹ 5/6
Nasedkin K.A. 1999 - ¹ 1
Nasonova Y.M. 2001 - ¹ 2
Nasyrov I.R. 2001 - ¹ 5
Natenzon M.Y. 2007 - ¹ 1
Naumov V.B. 2000 - ¹ 6
Navas-Sabater J. 2002 - ¹ 5/6
Nazarov M.M. 2014- ¹ 1
Nazirov  R.R.  2013 - ¹ ?
Nechiporenko V.P. 1999 - ¹ 6, 2000 - ¹ 1
Nemtinov V.A. 2013 - ¹ 3; 2014- ¹ 1
Nesterov Y.M. 2000 - ¹ 6
Nikitin V.A. 2009 - ¹ 3
Nikonov A.A. 2004 - ¹ 6
Nisnevich Y.A. 1999 - ¹ 2
Nosko B.P. 2014- ¹ 1
Nosov S.L. 2002 - ¹ 5/6
Novichkov D.Y. 2010 - ¹ 1
Novikova E.V.  2013 - ¹ 6
Nurmatov B. 2006 - ¹ 5/6
Olenev N.N. 2001 - ¹ 6
Oltarzhevskiy D.O. 2013 - ¹ 6
Openysheva S.V.  2013 - ¹ 6
Orlov S.V. 1999 - ¹ 4, 2000 - ¹ 1, 2001 - ¹ 1,5; 2002 - ¹ 1,2,5 / 6 ; 2003 - ¹ 1,4; 2004 - ¹ 1, 2005 - ¹ 2 ; 2006 - ¹ 2/3
Orozaliev O.K. 2004 - ¹ 1
Osipova A.A. 2003 - ¹ 2
Ostrozhkov P.A.  2013 - ¹ 3
Overchenko V.F. 2005 - ¹ 4
Palankai T. 2008 - ¹ 5/6
Panganiban R. 2005 - ¹ 3
Pankratov A.I. 2005 - ¹ 2
Parinov SI 1999 - ¹ 2
Parinov S.I. 2001 - ¹ 1
Paton B.E. 2003 - ¹ 6
Patrick E. I. 1999 - ¹ 4
Patry M. 2005 - ¹ 4
Patten L. 2005 - ¹ 3
Pavlov I.Y. 2009 - ¹ 1
Pavlovskiy Y.N. 2001 - ¹ 6
Pazin G.N. 2006 - ¹ 2/3
Petrenko S.A. 2002 - ¹ 3
Petrov A.V. 1999 - ¹ 2, 2006 - ¹ 1, 2/3
Petrov O.V. 2007 - ¹ 1
Petrov S. T. 1999 - ¹ 2 , ¹ 4
Petrova I.L. 2006 - ¹ 2/3
Petrovskiy S.V. 2004 - ¹ 5
Phillips Ch. 2006 - ¹ 5/6
Pil’des D.A. 2003 - ¹ 1
Piskareva D.Y. 1999 - ¹ 4
Platonov V.M. 1999 - ¹ 4 , 2003 - ¹ 1
Platonov D.M. 1999 - ¹ 3, 2006 - ¹ 4, 2009 - ¹ 3
Platonov I.D. 2001 - ¹ 4, 2006 - ¹ 5/6 , 2009 - ¹ 3
Pligin V.N. 2004 - ¹ 1
Plotinskiy Y.M. 2008 - ¹ 5/6
Podbelsky V.V. 2001 - ¹ 5
Polyakov S.V. 2006 - ¹ 1
Popko A.D. 2010 - ¹ 1
Popov G.N. 2004 - ¹ 6
Popov P.A.  2010 - ¹ 4
Popov S.V. 2009 - ¹ 6
Popov V.V. 2008 - ¹ 5/6
Pokholkov Y.P. 2003 - ¹ 6
Potyagaylo A.Y. 2001 - ¹ 1
Pripachkin Yu.I. 1999 - ¹ 4, 2002 - ¹ 2 , 2003 - ¹ 1,2
Privalov A. 2009 - ¹ 1Prokoshev I.V. 2001 - ¹ 5
Putin V.V. 2003 - ¹ 5,6
Radchenko I.A.  2013 - ¹ 1/2
Raykov A.N. 1999 - ¹ 3 , 5, 6 , 2000 - ¹ 2, 3, 2001 - ¹ 5, 6, 2004 - ¹ 5,6; 2006 - ¹ 5/6 , 2008 - ¹ 5/6; 2010 - ¹ 3, ¹ 5
Rakitov A.I. 2000 - ¹ 2
Rakhmonov E. 2006 - ¹ 5-6
Raskin A.V. 2001 - ¹ 3
Reding V. 2005 - ¹ 3
Reyman L.D. 2003 - ¹ 2, 2005 - ¹ 4,6; 2006 - ¹ 4, 2007 - ¹ 1/2 2008 - ¹ 1/2; 2010 - ¹ 4
Resta P. 2005 - ¹ 4
Retz P.I. 2000 - ¹ 1
Reznik B.L. 2004 - ¹ 1
Rezvanyuk V.A. 2004 - ¹ 1
Rimashevskiy A.A. 2005 - ¹ 4
Rizmanova L.M. 2006 - ¹ 1, 2009 - ¹ 6
Riznichenko G.Y. 2008 - ¹ 5/6
Ronchi A. 2010 - ¹ 3
Romanchenko A.Y. 2000 - ¹ 4
Romanov O.A. 2002 - ¹ 5/6
Romanovskiy M. Yu. 2013 - ¹ ?
Roslyak Yu.V. 1999 - ¹ 4, 2001 - ¹ 1, 2002 - ¹ 2 , 2003 - ¹ 1, 2004 - ¹ 3/4
Rossotto C.M. 2010 - ¹ 1
Rubin Y.B. 2001 - ¹ 1
Rusakov A.I. 1999 - ¹ 4, 2000 - ¹ 2, 2001 - ¹ 5 , 2005 - ¹ 5
Rusanova T.V. 1999 - ¹ 4
Ryaben'kiy I.A. 2003 - ¹ 1, 2004 - ¹ 1
Rykov O.V. 2008 - ¹ 2/3
Ryzhkov N.I. 2003 - ¹ 6
Sadovnichiy V.A. 2002 - ¹ 3, 2005 - ¹ 1
Sadovnikova N.A.  2013 - ¹ 4
Safiev H. 2006 - ¹ 5/6
Saha P. 2009 - ¹ 2 , ¹ 4/5
Salihova S. 2006 - ¹ 5/6
Sal’nikov M.L. 2000 - ¹ 1
Salomatin D.Y. 2014- ¹ 1
Samassekou A. 2005 - ¹ 3; 2010 - ¹ 4
Samoylenko A. 2006 - ¹ 5/6
Samoylov A.V. 2001 - ¹ 1
Sanjuan J.M. 2003 - ¹ 6
Saraev M. 2006 - ¹ 5/6
Sarieva E. 2006 - ¹ 5/6
Savorskiy V.P. 2000 - ¹ 2
Savostitskiy Y.A. 2000 - ¹ 4
Sedunov B.I. 1999 - ¹ 4
Seleznev G.N. 2003 - ¹ 6
Semak I.V. 2001 - ¹ 1
Semenov A.L. 2003 - ¹ 1, 2005 - ¹ 4
Semenov E.V. 2005 - ¹ 5 , 2007 - ¹ 1, 2008 - ¹ 1/2 2009 - ¹ 2
Semenov I.A. 2002 - ¹ 1
Semenova N.N. 2007 - ¹ 1, 2008 - ¹ 2/3
Semiletov S.I. 2004 - ¹ 5
Semushkina S.G. 2006 - ¹ 1
Serdyuk V.A. 2003 - ¹ 1
Sergeeva A.G. 2000 - ¹ 2
Sergeeva T.H. 2004 - ¹ 6
Sergienko L.A. 2000 - ¹ 4
Seufert S. 2001 - ¹ 4
Severin V.A. 2005 - ¹ 1
Shaanov A.K. 2009 - ¹ 3
Shadaev M.I. 2006 - ¹ 4, 2007 - ¹ 1
Shadrin A.E. 1999 - ¹ 2, 2000 - ¹ 2, 2002 - ¹ 1
Shantsev V.P. 1999 - ¹ 4 , 2003 - ¹ 1
Shaposhnik S.B. 2002 - ¹ 4, 2004 ¹ 3-4 , 2006 ¹ 1, 2 /3, 2008 - ¹ 2/3 , 5/6; 2011 - ¹ 6
Sharipov A.V. 2006 - ¹ 4
Sharonov A.V. 2003 - ¹ 2
Sharco F.S.  2013 - ¹ 1/2
Sharov A.V. 2006 - ¹ 4
Shcharenskaya T.N. 2006 - ¹ 1
Shchegolev  I.O. 2010 - ¹ 4
Shchichko B.I. 1999 - ¹ 4
Shchur L.N. 2001 - ¹ 5
Shevchenko K.K. 2001 - ¹ 1
Shevkun O.V. 2010 - ¹ 1, 2013 - ¹ 4
Shevtsov A.A. 2000 - ¹ 1
Shelyubskaya N.V. 2005 - ¹ 5
Sherali R. 2002 - ¹ 5/6
Sherstyuk V.P. 1999 - ¹ 5 ; 2002 - ¹ 3 ; 2003 - ¹ 6; 2005 - ¹ 1; 2008 - ¹ 1/2
Shevkun O.V.  2010 - ¹ 1; 2013 - ¹ 4
Shibaev S.N. 1999 - ¹ 4
Shikota S.K. 2013 - ¹ 1/2
Shilov S.E. 2008 - ¹ 5/6
Shishkina E.A.  2011 - ¹ 2
Shkondin M.V. 2003 - ¹ 3
Shmerling D.S. 2000 - ¹ 3
Shmognerova B. 2002 - ¹ 5/6
Shokin Y.I. 2000 - ¹ 2
Shtrik A.A. 1999 - ¹ 5,6; 2009 - ¹ 6
Shubin A.V. 2000 - ¹ 4
Shubina O.A. 2010 - ¹ 5; 2012 - ¹ 5
Shvetsov A.N.  2013 - ¹ 3
Sidel’nikov D.I. 2000 - ¹ 4, 2001 - ¹ 5
Silverstone R. 2009 - ¹ 6
Simakov O.V.  2010 - ¹ 4
Sinebryukhov Y.B. 2001 - ¹ 1
Sinyukov M.I. 1999 - ¹ 6
Sister V.G. 2003 - ¹ 1
Sitnikov D.V. 2006 - ¹ 4
Skiden U. 1999 - ¹ 4
Sklyar G.I. 2003 - ¹ 1
Skorodumov B.I. 2004 - ¹ 6
Skorynina L.Y. 2002 - ¹ 5/6
Slavin O.A. 2006 - ¹ 2/3
Smirnov K.V. 2004 - ¹ 5
Smirnov M.A. 2001 - ¹ 5 , 2002 - ¹ 4 , 2003 - ¹ 3, 2004 - ¹ 3/4
Smirnov M.T. 2000 - ¹ 2
Smirnova L.E. 2001 - ¹ 1
Smith B. 2002 - ¹ 4
Smolyan G.L. 1999 - ¹ 1 , ¹ 3 , ¹ 5 , ¹ 6, 2000 - ¹ 1, 2002 - ¹ 3 , 2003 - ¹ 2, 2008 - ¹ 1/2
Sokolov I.A. 2009 - ¹ 4/5
Sokolov V.V. 2005 - ¹ 1
Sokolova I.V. 1999 - ¹ 5
Solntseva G.N. 2002 - ¹ 3
Solovyova T.N. 2000 - ¹ 2
Solovyanenko N.I. 2000 - ¹ 3, 4
Sorkin V.E. 1999 - ¹ 4
Starchenko S.V. 2000 - ¹ 2
Stepanov V.K. 2001 - ¹ 2
Streltsov A.A. 1999 - ¹ 2, 3.6, 2000 - ¹ 3, 2001 - ¹ 4, 2003 - ¹ 4, 2004 - ¹ 3/4
Stroganov V.V. 2006 - ¹ 2/3
Sultonov M.I. 2004 - ¹ 1
Sukhanov S.N. 2001 - ¹ 2
Sukhov A.P. 2004 - ¹ 1
Sysoeva T.G. 2003 - ¹ 1
Syuntyurenko O.V. 1999 - ¹ 1, 2001 - ¹ 5, 2000 - ¹ 1 , 2, 6
Talapina E.V. 2002 - ¹ 2
Tallo I. 2002 - ¹ 5/6
Tarasenko V.V. 1999 - ¹ 1
Tarek B.Y. 2010 - ¹ 1
Tarnopol’skiy V.I. 2007 - ¹ 1
Tavgen’ I.A. 2005 - ¹ 3
Tembo N.D.U. 2011 - ¹ 5
Terekhov A.I. 2009 - ¹ 2
Timin E.N. 2001 - ¹ 2
Tikhomirov V.P. 2001 - ¹ 1, 2005 - ¹ 4
Tikhomirova N.V. 2011 - ¹ 3
Tikhonova T.L. 1999 - ¹ 4
Timoshina V.V. 2005 - ¹ 4
Tishchenko Y.G. 2000 - ¹ 2
Titov V.N. 2001 - ¹ 1
Tkacheva N.V. 2001 - ¹ 3 , 2003 - ¹ 5
Tkachenko A.N. 2000 - ¹ 2
Tokareva N.G. 2010 - ¹ 1
Tolstopyatenko A.V. 2000 - ¹ 5; 2002 - ¹ 1
Toure H. 2012 - ¹ 3
Treyer V.V.  2010 - ¹ 2
Trofimov S.V. 2006 - ¹ 1
Troitzsch K. 2011 - ¹ 4
Tsapenko I.P. 2004 - ¹ 3/4 , 2006 - ¹ 2/3; 2011 - ¹ 2
Tsarev A.V.  2013 - ¹ 1/2
Tselmovich V.A. 2000 - ¹ 2
Tserenov Ts.V. 2002 - ¹ 1 , 2003 - ¹ 1
Tsygichko V.N. 2002 - ¹ 3 , 2003 - ¹ 2, 2006 - ¹ 1
Tsypkin Yu.A. 2001 - ¹ 1
Tuchkova N.P. 1999 - ¹ 4
Tulupov V.V. 2003 - ¹ 3
Turavnenko E.M. 2006 - ¹ 4
Turilov V.A. 2009 - ¹ 3
Turner W. 2005 - ¹ 5
Tyuryukanova E.V. 2002 - ¹ 4
Valitov S. 2002 - ¹ 5/6
Varshavskiy L.E. 2006 - ¹ 2/3
Vartanova E.L. 1999 - ¹ 5 , 2000 - ¹ 1, 2001 - ¹ 3 , 2003 - ¹ 3,5; 2005 - ¹ 1, 2008 - ¹ 5/6
Vasenin V.A. 2005 - ¹ 1
Vasetskiy N.A. 2004 - ¹ 1
Vasilyev K.B. 2005 - ¹ 4
Vasilyev V.A. 2000 - ¹ 3
Vechkanova E.A. 2004 - ¹ 2
Vekua M.T. 2003 - ¹ 3
Velikhov E.P. 2001 - ¹ 2
Veltman K. 2002 - ¹ 4
Vershinin M.S. 2002 - ¹ 1
Vershinskaya O.N. 1999 - ¹ 1,3; 2000 - ¹ 5 , 2001 - ¹ 4,5; 2002 - ¹ 4 , 2003 - ¹ 2, 2004 - ¹ 3,4; 2008 - ¹ 5/6 , 2009 - ¹ 1, ¹ 3, 2010 - ¹ 1,5, 6, 2013 - ¹ 4
Verzhbitskiy V.V. 2004 - ¹ 3-4
Vetrov K.V. 2000 ¹ 4 , 2001 - ¹ 2,4; 2002 - ¹ 4
Vinogradova A.I. 2006 - ¹ 1
Vlasova S.A. 2000 - ¹ 2
Vlasova Yu.I. 2010 - ¹ 1
Voyskunskiy A.E. 2001 - ¹ 1, 2005 - ¹ 1
Volkov V.F. 2003 - ¹ 4
Volokitin A.V. 1999 - ¹ 3,6; 2000 - ¹ 1,4,6; 2001 - ¹ 4
Volchinskaya E.K. 2009 - ¹ 1
Volskaya L.L. 2004 - ¹ 2
Volynskiy Yu.D. 1999 - ¹ 5 , 2001 - ¹ 2
Volzhina O.I. 2006 - ¹ 4
Voronin N.P. 1999 - ¹ 4
Vorontsov V.A. 2000 - ¹ 6
Vyazov S.M. 2006 - ¹ 4
Vyatkin G.P. 2000 - ¹ 2
Vykhristenko V.A. 1999 - ¹ 4
Vyshlov A.A. 2005 - ¹ 2
Weber V.R. 1999 - ¹ 2
Wortley D. 2002 - ¹ 5/6
Yablonskiy V.B. 2003 - ¹ 1, 2005 - ¹ 4
Yachin S.E. 2012 - ¹ 3
Yakovets Y.V. 2002 - ¹ 1
Yakovlev A.I. 2001 - ¹ 2
Yakovlev O.O. 2003 - ¹ 1
Yakovlev V.A. 1999 - ¹ 4
Yakushev M.V. 1999 - ¹ 1, 2000 - ¹ 4, 2001 - ¹ 6, 2004 - ¹ 3/4, 5 , 2008 - ¹ 3-4
Yarnykh S.M. 2003 - ¹ 1
Yastrebov L.I. 2005 - ¹ 4
Yastrezhemskiy V.R. 1999 - ¹ 4
Yashukov A.A. 2003 - ¹ 1
Yavadi A.H. 2012 - ¹ 4
Yudin T.V. 2009 - ¹ 3
Yurevich M.A. 2006 - ¹ 2/3
Yusupov R.R. 2009 - ¹ 3
Zaigrin I.V.  2013 - ¹ 1-2
Zairova D. 2006 - ¹ 5/6
Zaitsev A.N. 2000 - ¹ 2
Zakharov M.N. 2000 - ¹ 2
Zassoursky Ya.N. 1999 - ¹ 1,5; 2000 - ¹ 1,4; 2001 - ¹ 2,3,4; 2003 - ¹ 3, 5 , 2005 - ¹ 1, 2008 - ¹ 5/6
Zhalilo Y.A. 2004 - ¹ 2
Zhdanov V.S. 1999 - ¹ 5 , 2002 - ¹ 1
Zherebko O. 2006 - ¹ 5/6
Zhilyaev  A.A. 2013 - ¹ 1/2
Zhizhchenko A.B. 2005 - ¹ 1
Zhizhimov O. 2000 - ¹ 2
Zhumagaliev A.K. 2012 - ¹ 2
Zemskov V.S. 2001 - ¹ 5
Zinder E.Z. 2004 - ¹ 3/4 , 2006 - ¹ 2/3
Zhuykova E.A.  2011 - ¹ 3
Zuvaidov S. 2006 - ¹ 5/6